Sosyal Fobi Nedir? Nasıl mücadele edilir ?


Sosyal fobi bir çok insan için korkulu rüya. Peki sosyal fobi nedir ve sosyal fobi ile nasıl mücadele edilir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.