Su Ayıları: Ay’a Saçılan Tardigradların Dünyasına Bir Bakış!


Canlılık uzay ortamında varlığını sürdürebilir mi ? Uzay ortamı hücre yapımızı nasıl etkiler ? Uzay’da yaşam ile ilgili yürütülen ilginç bir deney ve su ayılarının uzayın yaşam için elverişsiz koşullarına karşı direnci Evrim ağacının bu videosunun konusunu oluşturuyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.