Tanrı, kader ve özgür irade konusunun diyalektik olarak incelenmesi


Yoututube’un sevilen kanallarından biri olan Diamond Tema’da bu video ile, Tanrı, kader ve özgür irade kavramları birbirine ilişkilendirilip bir çok değişken açısından olasılıksal olarak inceleniyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.