Technological Singularity. Teknolojik Tekillik. Nedir ve nasıl ortaya çıkabilir


Tekillik nedir ? Singularity nedir ? Yapay zeka teknolojik tekilliğe ilerler mi ? Tekillikte neler olacak ? Tekillik durdurulabilir mi ? Tekilliğin insanlık için faydalı olabilecek yönleri nelerdir ? Tekilliğin zararlı yönleri nelerdir ? Kaç tür yapay zeka vardır ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.