Turist dolandırmanın böylesi görülmedi – Komik VideolarVideodaki turistleri bir süpriz (sürpriz) bekliyor. Whatsapp’ta insanların birbirleriyle paylaştığı komik videolardan biri olan bu videoda su sporu yapmak isteyen turistler hazin bir sonla karşılaşıyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.