Hacısekiler Kanyonu 2016 İlkbahar Nisan Ayı 1. Etap Tam Geçişimiz Antalya 4K UHD

ISBN 978-605-88104-0-2
Hacısekiler Kanyonu 2016 İlkbahar Nisan Ayı 1. Etap Tam Geçişimiz Antalya 4K UHD
İlkbahar dönemi çekimlerini Kargı Yelpaze Deltası tipindeki Hacısekiler Kanyonu 1. Etap tamamında sürdürmeye devam ettik.
Canlı ve cansız varlıkların tümü olan doğaya, hangi açıdan bakarsak bakalım, insan doğanın bir parçasıdır. Doğada her olgu ve süreç birbiriyle etkileşimde ve bu anlamda da sarmal bir döngü içindedir.
Bu filmimizi detaylı olarak sunmamızın amacı; İnsanlığın doğa ile ilişkisinde başarısızlığını vurgulamak, günümüzde karşı karşıya kaldığımız doğa tahribatları, çevre sorunları göz önünde tutulduğunda, gerçekten de, doğayla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirmemizi gerekli kılmaktadır.
Sizler, bu muhteşem doğa köşesini izlerken, Ekolojik kökenli sorunların kaynağının insan olduğunu, ancak yine ekolojik yaklaşımlarla çözülebileceği açıktır tezini mutlaka destekleyeceksiniz. Bu nedenle doğa ve insan arasındaki ilişkilerin iyice incelenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda insan ekolojisi ön plana çıkmaktadır. İnsan ekolojisinde, birey ve sosyal ekolojisi, antropolojik ve sosyolojik ekoloji gibi alt guruplara ayırmak yerinde olacaktır.
Bu alt dallar insanın çevresi ile olan ilişkilerini sosyal ve kültürel açıdan ele alır. Bu ilişkiler insanın doğaya olan bakış açısını dizayn etmesi bakımından önemlidir. Zira bu sorunların kaynağı olan insan, çözüm noktasında adımları atacak olanda yine insandır. Ancak günümüzde doğal ekosistemlerdeki bozulmanın nedenleri ve çözüm yolları bilinmesine rağmen gerekli adımlar zamanında atılamamaktadır. İnsanoğlu sürdürülebilir ekolojik çözümleri hayata geçirmekte ayak diretmektedir. Burada problem insanın taa kendisindedir.
Asıl tehlikeli olan dünyadaki aktif değişimlere ve gelişmelere paralel olarak ekolojik planlamayı ve uygulamayı yapamayan “insanın kendisine yabancılaşması” problemidir. Bu ekolojik sorunların temelinde insanın ekosistem içerisindeki görevini ve amacını unutmasıdır. Öncelikle bu sorunsalın tespiti ve daha sonra bunun aşılması gerekmektedir. Bütün bunlar dünyadaki tıkanıklığın önemli bir parçasını oluşturmaktadır.
Bu bağlamda yapacağımız planlardan önce toplumu aktif, sürdürülebilir ekolojik bir çevre ahlakıyla donatmalı ve doğal kaynaklarımızı bu perspektifle planlamalıyız. Çünkü bu süreçlerin yönetimi ve sorumluluğunda yine merkezde olan insandır. Bu filmimiz, doğanın korunmasında insanoğlunu harekete geçirmek için “Para ekolojik” önlemler alınmasını sağlanmak ve eko farkındalık yaratmak amacıyla insanlığa sunulmuştur.
Küresel iklim değişikliği gibi yıkıcı etkilere insanın neden olduğu çevre problemlerinde, çözüm sürecinin odağında yine insanın olacağı düşünülürse, insanı devreden çıkaran çözümlerin başarısız olacağı kesindir. Eğer insan ekolojik sorunların çözümü konusunda gerekli adımı atmıyorsa burada asıl sorun insandadır.
İnsan rehabilite edildiğinde sorunlar kaynağında çözümlenmiş olacaktır. Bu süreçte sorunun adı “insanın kendisine yabancılaşma” sorunudur. Burada ekoloji açısından yabancılaşma; insanın ekosistem içerisindeki rolünü tam anlamıyla yerine getirememesi ve amacını unutmasıdır.
Sınırlı kaynakları olan bir dünyanın nimetlerini paylaşan insan sayısı arttıkça, ortaya çıkan ekolojik sorunların, basit önlem ve yöntemlerle çözülme olasılığı yoktur. O nedenle ortak geleceğimiz, ekolojik ilkelere dayalı bir ekonomik sistemin geliştirilip uygulanması gerekliliği ortadadır. Ancak bu ilkeleri geliştirecek ve uygulayacak olan insanın “Para ekolojik” açıdan eğitilerek motivasyon kazandırılması alışılagelmiş yaşam tarzında değişikliklere neden olacaktır.
Böylelikle bu bilince sahip insan, yaşamını kolaylaştıracak teknolojilerin de çevreci olmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde yeryüzünün dinamik halde tutan ekolojik döngüleri, üzerlerindeki aşırı baskı nedeniyle görev yapamaz duruma geleceklerdir. Bu ise yaşam kaynaklarının tükenmesi anlamına gelmektedir.

KATKI BELİRTME
Çalışma Hacettepe Üniversitesi, Bilimsel Araş¬tırmalar Birimi’nin 05D09602001 numaralı metni
—————————————-­­—-
Kamera : Mehmet SÖKMEN
Çekim Tarihi : 06.04.2016
Prodüksiyon Yapım Tarihi: 07.04.2016
Video Prodüksiyon Yapım, Yayın Ve Yönetmeni: Mehmet SÖKMEN – 0532 525 84 93
web: www.mehmetsokmen.tv
www.youtube.com/mehmetsokmen1

source

Bu gönderiyi beğendiniz mi ? Hemen oy verin !

[Toplam Oy: 0 Ortalama: 0]

Daha fazlası için arama yapın !

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Bir Cevap Yazın