Uzay Ne Renk?


Gece gökyüzüne baktığımızda yıldızlar arası boşlukta siyah bir renk görürüz. Gündüzleri ise atmosfer ve güneş ışığı çıpkal gözle uzayı görmemizi engeller.

Peki, uzayın kendine has bir rengi var mıdır ? Evrim Ağacı bu videosunda, uzay ne renktir sorusuna cevap arıyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.