Yaşamın kısa hikayesi – Dünyada yaşam nasıl başladı ?


Her yanımız mikro ve makro ölcekli yaşamla kuşatılmış. Milyonlarca çesitlilikte yasam formu… Milyonlarca özellik ve milyarlarca özgün birey…

Bütün bunların hepsi evrimle meydana geldi. Ve hepsi evrimsel mekanizmalarla ağır ağır evrimleşmeye devam ediyor.

Bütün bu canlılar nasıl meydana geldi? Yaşamı başlatan o kadim olaylar zinciri nasıl oldu ? Hayatın kökeni nedir ? Evrim, bu gün gördüğümüz canlı çeşitliliğini açıklamaya yeter mi ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.