| Yin ve Yang | Denge Oyunu


İnsanlık ve sembolizm tarihinin en eski kavramlarından birisi yin yang. Zıtlıkların birliği mi, karışımı mı ? Yin yang nedir ? Yin yang sembolü neyi anlatır ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.