Yunuslar hava kabarcıklarıyla nasıl oyun oynar ?


Çok zeki, çok güzel, çok muhteşem varlıklar Yunus balıkları…

Videoda yunus balıklarının hem nasıl kusursuz hava kabarcıkları oluşturdugunu ve bunlarla nasıl oyun oynadıklarını izleyebilirsiniz…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.