Zaman ve ışık hızı arasındaki ilişki


Işık Hızında Zaman

Zaman nedir ? Uzay zaman dokusu ne demektir ? Işık hızı nedir ? Işık hızı aşılabir mi ?

Bir madde ışık hızına ulaştığında ne olur ? Işık hızı göreceli midir sabit midir ? Zaman göreceli midir ?

ZAMAN ve IŞIK HIZI İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.