Zamanda İleriye veya Geriye Yolculuk Yapmak Mümkün Mü?


Popüler bilim kurgu filmlerinin en önemli temalarından biri olan zaman yolculuğu gerçekten mümkün mü ? Zamanda ileriye veya geriye gidebilir miyiz ? Genellikle zamanda ileri yönlü yolculuğun mümkün, geriye doğru yolculuğun doğurduğu paradokslar sebebiyle imkansız olduğu iddia edilir. Evrim Ağacı, bu videosunda zamanda geriye doğru yolculuğun mümkün olup olmadığını tartışıyor…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.