Zirvelerde yürümek…


Bir dağın sırtı, zirvesi deyince ne anlarsınız? Bir dağın sırtında yürümek nasıl bir duygu olabilir ? Bu video, tam olarak bunu anlatıyor…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.
The maximum upload file size: 1 MB. You can upload: image. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.