Asosyallik nedir ? Asosyallik nasıl yenilir ? Asosyal kişilik özellikleri


Asosyalim, Mutluyum!

Asosyal nedir ? Asosyal insanların özellikleri nelerdir ? Asosyalliğin belirtileri nelerdir ? Asosyal olmaktan kurtulmak mümkün mü ? Asosyal bir insan ne yapmalı ?

**


Asosyallik

**


ASOSYALLİK NEDİR?

Sosyal olmayan insan davranışları sergileyen bireye verilen ad.

Kalabalık ortamlarda bulunmayı sevmeyen kişidir. Kimsenin olmadığı sakin yerler bu tip insanlar için her zaman ilgi çekicidir.

Kalabalık ortamlarda genelde saklanma isteği içindedirler. Bu yüzden toplumdan zamanla uzaklaşırlar.

**


İçine Kapanıklılık ve Çözümü | 7 Soruluk Test

**


Asosyalizm kelime itibarıyla (normal – anormal gibi) sosyalizmin zıddı gibi görünse de herhangi bir ideolojiyle alakası yoktur.

**


Şizoid (Asosyal) Kişilik bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nasıl Tedavi Edilir? (soru cevap)

**


Asosyallik mesleki durumlardan da kaynaklanabilmektedir. Bir veya iki örnekle asosyalliği kısıtlamak yanlış olabilir.

**


Çekingen kişilik bozukluğu nedir?

**


Psikolojik kalıtımların yanı sıra gündelik hayatında ve faaliyetlerinde aşırı sosyal olan insanlarda özel hayatlarında asosyal davranışlar ve tutumlar sergileyebilmektedirler.

**


İçe Dönük Olmanın Gizli Gücü! Özgüvensiz Değil İçe Dönük

**


Bunun yanında en önemli etkenlerden sayılabilecek bir diğer unsur da kişilerin insanlarla ilişkilerinde yanılgılarından kaynaklanan bir asosyalliktir.

**


Antisosyal kişilik bozukluğu

**


Buna kısmen toplumdan kendini izole etmek de denilebilir. Psikolojik olgular ve hayatımızdaki süreçlerin etkilediği sadece genetik olarak algılanamayacak bir durumdur.

Ama sonuçta psikolojinin her açıdan üzerinde durması gereken bir konu olduğu düşünülmelidir.

**


Şizoid kişilik bozukluğu nedir?

**


Günümüzün yaygın 3 unsuru hem birbiri ile çok yakın tutumlar sergilemekte hem de birbirini tetikleyen etmenler olarak karşımıza çıkmaktadır.

**


Yazılımcılar Asosyal mi? Sosyal Yazılımcı Olmak!

**


Stres
Depresyon
Asosyallik

Temel olarak yoğun iş ve şehir hayatı içerisinde karşımıza çıkan ilk problem çağımızın veremi olan strestir. İlerleyen ve terapi görmeyen tedbir alınmayan süreçte depresyona dönüşmesi kaçınılmazdır.

**


Çekingen (Asosyal) Kişilik Bozukluğu Nedir? Belirtileri Nelerdir? Doktor Nasıl Tedavi / Terapi Eder?

**


Ağır tedavi görmemiş depresyon vakalarında sıklıkla karşımıza çıkan durum ise kısmen asosyalliktir. Sonuçta nedenleri olan bir durum ve birdenbire ya da kalıtımsal olarak ortaya çıkmış bir tutum değildir. (Vikipedi)

**


ASOSYAL İNSANLARDA BULUNABILECEK ÖZELLİKLER

Hepsi birden bütün asosyal insanlarda bulunma zorunluluğu olmamakla birlikte asosyal insanlarda şu özellikler görülebilir.

İnsanlarla iletişimden kaçınırlar. Başkalarıyla iletişim kurmak; bırakın yüz yüze sohbet etmeyi, birlikte bir etkinliğe katılmayı telefonda ve hatta whatsapp gibi araçlarda dahi bir an önce bitmesi arzulanan bir durum olabilir.

Bunun nedeni, kişinin eleştirilmekten, reddedilmekten, incitilmekten çekinmesi olabilir. Bu durumda kişi, bu hususlardan kurtulmanın yolunu daha az iletişim kurmak ve ortalarda pek görünmemekte bulur.

Asosyal kişiler, yalnızken vakit gecirecek işler üretmekte pek mahirdirler. Kendi başlarına olmaktan mutluluk duyarlar. Sürekli kapalı bir ortamda kalmaktan sıkılıp açık hava ortamına çıkmaları onları sosyal yapmaz. Dışarıda ve hatta en kalabalık ortamlarda dahi mümkün mertebe yalnız ve bu mümkün değilse en az sayıda kişi ile birlikte olmayı isterler.

Yanlız kalmanın verdiği bir avantajla, serbest düşünmeye daha fazla vakit ayırabilecekleri için derin düşünüşlü, muhakeme gücü yüksek, soyut kavramlarla ilgilenmeyi ve akıl yürütmeyi seven bir yapıda olabilirler.

Vakit geçirecek iş arayışlarına sanatsal becerileri dahil edebirler. Sanatlarını da mümkünse yalnız icra etme eğilimindedirler. Hadi bi sarkı çal / oku da dinleyelim talepleri onlara fevkalade itici gelebilir.

Başkalarına müdahale etmeyi sevmezler. Bunun en olası sebebi, başkalarının da kendilerine müdahale etmesini, eleştirmesini sevmemeleri olabilir.

Başkalarıyla birlikte olduklarında fevkalade nazik olabilirler. Bu nezaketin sebebi doğası gereği nazik olmanın ötesinde, kendilerini incitecek bir kaza bela çıkmadan vaziyeti idare edip, mevcut karşılaşmayı en kısa zamanda sorunsuz bir şekilde bitirmek olabilir.

Asosyal kişiler iş dünyasında çok başarılı olamayabilirler. Çünkü iş hayatı, ticaret, esnaflık gibi işler doğası gereği sosyal beceriler gerektirir. Eğer iş hayatının içindelerse, başkalarıyla iletişim işlerini başkalarına mesela ortaklarına veya çalışanlarına havale edebilirler.

Başkalarını sıkan, bunaltan yazılım kodu yazmak, ödev yapmak, kitap okumak, bir konuyu araştırmak gibi işler onlara fevkalade zevkli, eğlenceli ve basit gelebilir.

Belirli konularda derin derin düşünmeye meğilli olduklarından, kendileri ile aynı konularla ilgilenen ve konuşmak isteyen insanlarla karşılaştıklarında bütün asosyal eğilimleri hemen son bulur ve saatlerce söyleşi yapabilir, konunun odağı dağılmamak kaydıyla her türlü etkinliğe katılabilirler. Buradan da anlaşılabileceği gibi asosyal insanlar, başka insanlarla iletişim kurmaktansa, soyut kavramlarla, fikirlerle, düşüncelerle, sanatsal yapı ve ürünlerle iletişim kurmayı yeğlerler. Onlar için temel fark, iletişim kurulan objedeki farktır. (Ali Aksoy)

**


ASOSYAL ÇEKİNGEN UTANGAÇ ŞİZOİD İLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR