« Makroevrim ne demektir ? Evrimsel biyolojide makro evrimin özellikleri nelerdir ?

makro evrim türleşme makroevrim doğal seçilim teorisi nedir ne demektir_16