Nuh Tufanı’nın Kökeni ve Farklı Dinlerde İşlenişi

YouTube player

Nuh Tufanı nedir ? Neden bütün kültürlerde Nuh Tufanı inanışı vardır ?

Nuh Tufanı kıssasının kökeni nedir ? Başka dinlerde Nuh Tufanı var mı ? Kuran’da Nuh Tufanı nasıl anlatılmıştır ?