Önüme bir çığır geldi sözleri – Tevhit Ay Ali’dir Gün Muhammet Sözleri


**

TEVHIT SÖZLERİ

Önüme bir çığır geldi
Bir ucu var şar içinde
Abdallar (Ârifler) dükkânın açmış
Ne istersen var içinde

**NILUFER SARITAS(Tevhit)

**Gir dükkân’a pazar eyle
Her şirindir hezâr eyle
Aya güne nazar eyle
Ay Muhammed nûr içinde

**Sabahat AKKİRAZ – Tevhid

**Ay Ali dir gün Muhammed

Ali Ali Ali Ali Ali Ali medet

Ay Ali dir gün Muhammet
Okunan seksen bin âyet
Balıklar deryaya da hasret
Çarka döner göl içinde

**Nilüfer SARITAŞ-Tevhit (TRT Beşinci Mevsim Programından…)

**Göl içinde çarka döner
Susuzluktan bağrı yanar
Alemler seyrana da iner
Seyir var seyir içinde

**Tevhid, Semah, Solfej, 4_4 Ritimle icra edilen eserler detaylı anlatım tevhit solfeji

**Kuduretten verdi balı
Bahanesi oldu arı
Şimdi dinle âh-u zârı
Arı inler bal içinde

**PİR SULTAN ABDAL-TEVHİT

**Pîr Sultan’ım ey gaziler
Ali Ali Ali Ali Ali Ali medet

P’ır Sultan’ım ey Gaziler
Yürekte yara sızılar
Talipte Pîr’in arzular
Bülbül öter gül içinde

Bülbül öter gül içinde

Dost dost

**Pirler ve Dedeler Tevhid

**Elif AVCI – Önüme Bir Çığır Geldi ( TEVHİD ) | Semah

**Önüme bir çığır geldi

**Nilüfer Sarıtaş – Tevhit (Bu Toprağın Sesleri)

**ÖNÜME BİR ÇIĞIR GELDİ-Fatih Gürkan Demir

**TEVHİD

**TEVHİD

**Tevhid Solfej / Kısa Sap Deyiş, Tevhid Solfej / Deyiş Solfejleri

**