Peygamber kavramı ne zaman ortaya çıkmıştır ? Eski inançlarda peygamber kavramı ne anlama gelir ?

YouTube player

İslam inancında peygamber, resul, nebi, elçi gibi kavramlarla ifade edilen peygamberlik figürü tarihte nasıl ortaya çıkmıştır ? Astroteolojide peygamberlik kavramının ne gibi bir karşılığı vardır? Mitolojode peygamber kavramının özellikleri nelerdir ?