Rızalık Şehri – Ali Aksoy (Şenlik Yolu)

YouTube player

RIZALIK ŞEHRİ

Bir şehir dediler duydum adını,
Kapıdan baş eğip girilen şehir,
Rızalık Şehridir, sordum yönünü,
Canların gönlünde kurulan şehir

Yapısı tüydenmiş, harcı köpükten,
Dedim, nasıl durur bu kadar yükten,
Dendi, canlar ölür burda göçükten,
En küçük kusurda kırılan şehir

Nasıl varıp girem ben güzel şehre,
Ya kırıp döker de uğrarsam kahra,
Hak Muhammet Ali Fatıma Zehra,
Cümle can adına darılan şehir

Rahman Rahim Mevlam saklasın beni,
Affedip suçumdan aklasın beni,
Bir musahip ile yoklasın beni,
Anda yüzbin dara durulan şehir

Ne yapıp ettiysen, varın önünde,
Tir tir titreyi ben pirin önünde,
Huzuru mahşerde, yarin önünde,
El ele el Hakka varılan şehir

Cehenneme haram, zerresin almaz,
Hak Rahman kuşatmış, hiç zarar gelmez
Burda nasip alan bir daha ölmez,
Hayyül Kayyüm Dost’ta dirilen şehir

Peyikler seslendi, kapı açıldı,
Açıldı içinden inci saçıldı,
Rızalık soruldu, aşka geçildi,
Rahman’ın hatemi vurulan şehir

Rızalık alanlar şehre doluşur,
Dergah-ı Ali’de lokma bölüşür,
Canların içinde canan dolaşır,
Meyledip canana sarılan şehir

Söz: Ali Aksoy

Her ne kadar günümüzde kendi mensuplarınca bile çok iyi bilinmese de; Alevi & Kızılbaş inanç ve yaşamında, teolojisinde çok önemli bir yeri olan “Rıza Şehri” diğer bir ismi ile “Rızalık Şehri” olarak isimlendirilen muazzam toplumsal yapı hakkında, sanatçı Ali Aksoy tarafından yazılmış bir eser… Rıza şehri ne demektir ? Rıza Şehri hangi temel ilkelere dayanır ? Rıza şehri hangi dini esasları önceler ? Aslında müthiş bir tefsir bilgisi ve Kuran yorumu ile oluşturulan Rıza Şehri kurumu her inanırın mutlaka hakkında bilgi sahibi olması gereken bir kavram…

Her ne kadar bazı yazarlarca, “köylü sosyalizmi” gibi fevkalade kısır kavramlarla betimlenmeye çalışılsa da, Rıza Şehri (Rızalık Şehri); mülkiyet ortaklığı gibi dünyevi çıkar ve refahtan çok öte, ahiret yaşamında Hakk’ın rızasını kazanmak için yaşanılan çevredeki bütün insanların ve hatta hayvanların dahi rızalıklarının alınması gerektiğini öneren ve bu yönüyle de derin bir tefsir bilgisine (Bkz. Fecr,28) dayanan, kadim ve hikmetli bir öğreti, bir yaşam ve inaç felsefesidir.

  • Fecr, 28-30. Ayetler: “Dön Rabbine, razı etmiş ve razı edilmiş olarak! Kullarıma katıl, gir cennetime !”