Ruhçuluk – Ruhçu Öğreti Hakkında Bir Eleştiri – Ali Aksoy

Ruhçuluğun, ruhçu öğretinin insanlığın din ve kültür birikimini, insanlığın tarihsel gelişimini derinden etkilediğinde hiç kuşku yok.

Düalizm, insanın doğayı ve hayatı tanıma çabasında görüp öğrendiği ilk olgulardan birisi… Sıcak – Soğuk, Aydınlık – Karanlık, Acı – Tatlı, Küçük – Büyük, Güzel – Çirkin gibi zıtlıklar insan hayatında, zihninde ve doğada çeşitli formlarıyla daima gözlemlenebilir.

İşte bu gözlem, insanın diğer şeyleri de düalizm (ikicilik) etkisi altında anlama çabasına yol açtı. İnsan en nihayetinde kendini de düalizm bakış açısıyla tanımlama eğilimi gösterdi. İnsan düalizm açısından tanımlanırken, erkek – kadın, çocuk – yetişkin gibi ayrımlara, ruh ve beden ayrımı da eklendi.

Aslında, ruhun insan bilincinde ve terminolojisinde ortaya çıkışında en temel itkilerin başında, insanın bir türlü baş edemediği derin bir kaygı kaynağı olan “ölüm” gerçeği geliyor. İnsan, ölümü idrak ettiği andan itibaren daimi bir huzursuzluk içerisindedir. Ölümü, ölmeyi kabullenemez. Hayatı daha uzun yaşamak ve mümkünse hiç ölmemek, sağlıklı ve zinde bir biçimde sonsuza kadar yaşamak ister. Ölümün bedeni yok edip geriye hiç bir şey bırakmadığı tecrübe ile sabit iken ve ölmeyi engelleyen, öteleyen herhangi bir şey de yokken, insan bu ölüm kaygısından nasıl kurtulabilir ?

İşte tam bu aşamada, ruhçu öğreti, insanı ruh ve beden olarak ikiye ayırdı ve ölümün sadece bedeni yok ettiğini, ruh denen bir şeyin, insan bedeni ölmüş ve tamamen yok olmuş olsa da yaşamaya devam ettiğini iddia etti.

Tabiki hiç bir somut kanıta dayanmayan bu uyduruk fikrin, insana kabul ettirilebilmesi için bir gerekçe ve kanıt ortaya konmalı idi. Ruhçu öğretinin sunacağı temel argümanın temeli kısaca ve kabaca şu şekildedir. Varlıkları canlı ve cansız (düalizm) olarak ikiye ayırır. Canlılarla cansız varlıklar arasında “görünen”, “tecrübe edilebilen” farkları sıralar ve tanımlar. Özetle; cansızlar, hareket etmez. Nefes almaz, devinmez. Bitkiler, hayvanlar, insanlar bu ortak özellikleri ile canlı, diğerleri ise cansızdır. Bunları yek diğerlerinden ayıran ve fakat kendi aralarında derece derece farklılık gösteren hareket etme, bilinç gibi kavramların arasına ruh denen bir kavram da ilave edildi.

Yazı devam ediyor…