bir fikir hangi koşullarda yaratıcı fikir olarak görülebilir