Çakırlar Kahvaltı Mekanları – Arife Kır Sofrası Serpme Kahvaltı


Çakırlar Kahvaltı Mekanları Arife Kır Sofrası Serpme Kahvaltı – (0242) 439 46 12

Hacısekililer, 07130 Konyaaltı/Antalya


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.