Erkek Memeleri, Kaliko Kedileri ve Kadınların Ortak Noktası


Erkeklerin neden memeleri var ? Erkek memesi ile kadın memesi arasında fark nedir? Erkek memesinin evrimsel kokeni. Memeli canlılar ne demektir ? Memeli canlıların özellikleri nelerdir ? Kaliko kedileri nerede yaşar ? Kaliko kedilerinin özellikleri nelerdir ? Kaliko kedileri ile kadınlar arasında ne gibi bir ortak nokta vardır ? Evrim Ağacı, bu ilgin konuyu işliyor…


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.