Tevrat’ın Çelişkileri ve Yahudi Propagandası


Tevrat’ta çelişkiler var mı? Tevrat değiştirildi mi ? Kuran Tevratı tasdik ediyor mu ?

Kuranla tevrat arasındaki bağlantılar nelerdir ? Tevrat hangi bölümlerden oluşur ? Kuran Tevrat’ı kabul ediyor mu ? Tevrat ve Sümer tabletleri arasında bağlantılar var mı ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.