Uzay boşluğuna atılırsanız ne olur ?


Üzerinizde astronot kıyafeti gibi koruyucu bir kıyafet olmadan uzay boşluğuna bırakılırsanız ne olur ?

Uzay boşluğunda basınç var mıdır ? Uzay boşluğunun sıcaklığı ne kadardır ? Uzayda ne kadar hayatta kalabiliriz ? Uzay boşluğubda vakum ortamı ne demektir ?

Uzaya çık.ak veya uzay yolculuğu yalmak isteyenler için kritik bir bilgi 😅


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.