Yeni Neandertal Genomu, Zebra Yiyen İnsanlar, Yaratıcı Şempanzeler


Neandertal ne demektir ? Neandertal insanı ile homo sapiens akraba mıdır ? Neandertal genomu bize ne gibi bilgiler sunabilir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.