İncildeki Yedi Kilise Astroteolojide Ne Anlama Gelir ? Bölüm 1

YouTube player

İncildeki 7 klise kavramı neyi temsil eder. 7 klisenin astrolijide bir karşılığı var mı ? Astro-teoloji bakımından incilin 7 klisesi neyi temsil eder ?