Başım açık yalın ayak yürüttün sözleri – Urfa Semahı Turnam Sözleri

BAŞIM ACIK YALIN AYAK YÜRÜTTÜN & TURNAM ( SEMAH )

YouTube player

URFA SEMAHI SÖZLERİ

Başım açık yalın ayak yürüttün
Sen merhamet eyle lebbi balım yar
Yüreğimi ceviz gibi çürüttün
Senin aşkın büktü kaddi dalım yar
Çektirme cefalar yandırma nara

Çektirme cefalar yandırma nara
Yitirdim aklımı oldum divana
Köşeyi vahdetten koyma avara
Darül aman Cemalettin velim yar
Sıdkı yakma ömrüm kalu kıl ile

Sıdkı yakma ömrüm kalu kıl ile
Hazine bulunmaz hurafe ile
Yırtık gömlek ile eski şal ile
Daha böyle nasıl olur halim yar

Urfa Semahı

YouTube player

KERBELA ÇÖLÜNDEN SAKİN Mİ GELDİN

Kerbela çölünden sakin mi geldin
Ne yaman firgatli ötersin turnam
İmam Ali katarına uyuban
Kırkların semahın tutasın turnam X2

Kırklar senin ile biledir bile
Yediler hizmetin ol mayil ola
Ol hızır nebi de yardımcın ola
Güruhu Naci’ye yetesin turnam

Alinin avazı sende bulundu
Ne yaman ötersin bağrım delindi
O pirden bir haber al da gel şimdi
Gönlümün gamını atasın turnam

Ezel bahar yaz ayları doğanda
Semah tutup gökyüzüne ağanda
Yavru şahin tellerine değende
Alim dost dost diye ötesin turnam

Dedemoğlu durmuş katli niyaza
Oturmuş ağdevin bendini çözer
Mecnun Leyla için çölleri gezer
Can ver ki canana yetesin turnam
Can ver ki canana yetesin turnam

Diğer sanatçılar bu eseri nasıl okudular ?
Örnek performanslar devam ediyor…