Bilinç ve davranışın sinirsel temelleri: Nöropsikoloji

YouTube player

Nöropsikoloji: Sinir Yığınından Davranışa…

Konunun temel teşkil edeceği sorular:

İnsan bilinci nasıl oluşmuştur? Bilincin evrimsel asamaları nedir ? Bilinç ve davranış arasında nasıl bir ilişki vardır ?

İnsan davranışları ve bilinci evrimsel bir sonuç mudur ? Ruh diye bir şey var mıdır ? Davranışlarımızı yönlendiren etkiler nelerdir ? Bilinç ve bilinç altı sadece nöro psikolojik sinirsel bir aktivite midir ?

DNA ve bilinç arasında nasıl bir bağlantı vardır ? DNA ve çevresel koşullar bilinç ve davranış üzerinde ne kadar etkilidir ? Özgür irade var mıdır?