« Cesaretin var mı ? Donmuş suya girmek !

Cesaretin var mı ?