Kant kimdir ? Kant’ın görüşleri nelerdir ? Kant – Saf Aklın Eleştirisi

KANT NEDEN BÜYÜK BİR FİLOZOF? Etikten Estetiğe Kant Felsefesi

YouTube player

Video içindeki bölümler:

00:00 Giriş
03:00 Arka Plan ve Aydınlanma
22:44 Saf Aklın Eleştirisi
47:00 Pratik Aklın Eleştirisi ve Ahlak
59:00 Yargı Yetisinin Eleştirisi ve Estetik

Saf Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Yetisinin Eleştirisi olmak üzere üç kritiğinden yola çıkarak etikten estetiğe genel hatlarıyla Immanuel Kant’ın felsefesi ve o büyük projesi.