Sembolizm 2.bölüm

YouTube player

Sembolizm aslında başlı başına bir dil… Tüm din ve inançların ortak dili. Kadim zamanların, kadim toplumların, farklı coğrafyaların ortak paydası.

Bu sembolik öğelerin içinde de sıklıkla kullanılan Tanrısal figürler bulunuyor. İlyas Özkan, bu figürlerden Ana Tanrıça figürünü ele alarak, kadim sembolizm hakkında bilgiler veriyor…