Tapmak Yok Dinimizde – Ali Aksoy

Tapmak Yok Dinimizde – Ali Aksoy

YouTube player

TAPMAK YOK DİNİMİZDE

Tapmak yok dinimizde,
Yol erkana hizmet var,
Yol erenler yoludur,
Yol sürene hürmet var

Kulluğundan gocunmam,
Hizmetinden yüksünmem,
Bilmem cennet cehennem,
Bende dosta hasret var

Özümü dara çektim,
Baş eğip yere baktım,
Ol dem miraca çıktım,
Benden ne şikayet var ?

Baktım canan el verir,
El içinde gül verir,
Gül içinde bal verir,
Bal içinde hikmet var

Gül Muhammed, bal Ali
Hikmet Bektaş-ı Veli
Bu el Allah’ın eli,
Bilene basiret var

Gülü koydum göğsüme,
Edep erkan nefsime,
Hü pirin nefesine,
Onda Hakk’tan izzet var

Semahda çark içinde,
Seğirtir kırk içinde,
Görülmez fark içinde,
Kırkında bir suret var

Arş-ı Kürsü andadır,
Bir ulu meydandadır,
Bak pire ne yandadır,
Her yanda Azamet var

Tut aynayı yüzüne,
Dost görünsün gözüne,
Uy erenler sözüne,
Her sözde keramet var

Bu yol aşkın yoludur,
Hikmetlerle doludur,
Rehberimiz Ali’dir,
Resul’den icazet var

“Rabbi Yessir” dilimde,
Gül Muhammed gönlümde,
Elim Rehber elinde,
Hak hizmete davet var

Hak bilip gidenlere,
Muhabbet tadanlara,
Rızalık güdenlere,
Yedi derya Rahmet var

Derviş Ali ışk olsun,
Hayır, himmet, aşk olsun,
Arayana meşk olsun,
Bulanlara servet var

Söz: Ali Aksoy
Müzik: Anonim

Rabbi yessir, vela tuassir, Rabbi temmim, bi’l-hayr” anlamı: Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır.