Anadolu Ajansı Youtube Kanalı


Anadolu Ajansı son yıllarda ileri derecede hükümet yanlısı politikaları ve skandal uygulamaları ile sık sık gündeme gelen resmi yayın ajansıdır. Özellikle 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun öne geçmesi üzerine seçim sonuçlarını yayınlamayı durdurması ile yoğun tepki toplamıştır. Bir haber ajansından hele ki resmi bir haber ajansından asla beklenmeyecek yanlı tutumları sebebiyle güvenilirliğini neredeyse kaybetmek üzeredir.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.