Bazı insanlar neden kendi kendine konuşur ?


Kendi kendine konuşmak neden olur ? Kemdi kendine konuşmanın mantıklı bir açıklaması var mı ? Kendi kendine konuşan insanlar deli midir ?


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.