Kelebek etkisi ve KAOS TEORİSİ nedir ?


Kos nedir ? Düzen nedir ? Kaos duzen getirir ne demektir ? Kelebek etkisi nedir ? Kosta tahmin yapılabilir mi ? Determinik bir evrende kaos olur mu ? Evrende bir düzen var mı ? Kaos teorisi evreni açıklayabilir mi ? Bebar bilim, bi videosunda kaos teorisini ve onun ortaya çıkışını anlatıyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.