Sigara vücudu nasıl etkiler ve bıraktıktan sonra gün gün neler olur ?
Tad Talks’ta Krishna Sudhir tarafından hazırlanıp yayınlanan bu videoda, sigaranın vücuttaki etkileri animasyonla anlatılıyor. Her bir etkinin nedeni de ayrı ayrı açıklanıyor. Daha sonra, sigarayı bırakmanın etkileri üzerine bilgi verilerek, sigarayı bırakanların gün ve gün hangi etkilerden kurtulacakları ve nelerin ne kadar zamanda onarılabileceği anlatılıyor.


Yorum Yapın

Yorumlarda saygı kurallarına özen gösterdiğiniz için teşekkür ederiz

Your email address will not be published.

The maximum upload file size: 1 MB.
You can upload: image.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.