Epifiz Bezinin Sırları ve Horusun Gözü

YouTube player

Epifiz bezi nedir ? Epifiz bezi ile Horus’un gözü arasında ne gibi bir bağ vardır ?

Epifiz bezinin faaliyeti kontrol edilebilir mi ? Epifiz bezi ne zaman keşfedildi ?

Epifiz bezinin spiritüalizmdeki anlam ve önemi nedir ?