Gayrıdır Her Milletten (Yunus Emre) – Mustafa Kılçık

YouTube player

Gayrıdır her milletten
Bu bizim milletimiz
Hiç dinde bulunmadı
Din ü diyanetimiz

Bu din ü diyanette
Yetmiş iki millette
Bu dünya ol ahrette
Ayrıdır âyâtımız

Zahir suya banmadan
El ayak deprenmeden
Baş sücuda ermeden
Kılınız taatımız

Ne Kâbe ne de mescid
Ne rükû ne de sücud
Hak ile daim becid
Olur münacatımız

Ger Kâbe’ye varalım
Ger mescide girelim
Ger suyuyla yunalım
Çün bile illetimiz

Su ne kadar arıda
Çün yavuz fi’lşin senin
Meğer bizi pâk ede
Hak’tan inayetimiz

Kimin sözün kim bile
Akıl ermez bu hâle
Yarın anda bell’ola
Müslüman mürtedimiz

Yunus canın yenile
Kim dostluğun anıla
Aşk ile dinlerisen
Bilesin kudretimiz

Söz: Yunus Emre
Müzik: Mustafa Kılçık

Değerli sanatçı Mustafa Kılçık tarafından sözlerı daha anlaşılabilir kılınarak, güzel bir beste eşliğinde harika bir eser.

Kalenderi / Hurufi / Batıni ve benzeri akımların, mevcuda muhalefet düsturu ile söylenmiş, söylenmesi de cesaret isteyen muhteşem sözler…