Her Şeyin Kökeni

azizbilgin tarafından gönderildi.

Her Şeyin Kökeni

YouTube player

00:00 Giriş
00:27 Büyük Patlama: Kuantumdan, Fiziğe ve Kimyaya…
01:06 Gezegenlerin Doğumu: Fizik ve Kimyadan Jeolojiye…
01:39 Canlılığın Başlangıcı: Jeokimyadan, Biyolojiye…
02:22 Türlerin Kökeni: Biyolojiden, Medeniyete…
03:56 Kültürün Doğumu: Biz Evren’iz, Evren de Bizim İçimizde…
05:36 Bilimsel Teorilerin Sınırları: Yasalar Nerede ve Ne Zaman Etki Ediyor?
07:28 Evrimin Sınırları Neler?
09:06 Evrimi Doğru Anlamak: Süreçleri Sonuçlarıyla Tanırsınız ama Tanımlayamazsınız!
10:09 Evrimi Biyolojinin Haricinde Görmek Mümkün mü?
11:10 Yıldız Evrimi: Evren’in Kozmolojik Yapıtaşları Evrimleşiyor Olabilir mi?
12:01 Gezegen Evrimi: Yaşamın Oluştuğu Ortamlar Evrimleşiyor Olabilir mi?
13:54 Evrenin Evrimi: Kozmos Evrimleşiyor Olabilir mi?
14:44 Kapanış

Her Şeyin Kökeni