Homo naledi ve İnsanın Evrimsel Yolculuğunda Güncel Bulgular

YouTube player

Bulunan eski insan türleri hangileridir ? Homo naledi keşfi. Homo naledi neye benziyordu ? Homo naledi hakkında bilgiler. Homo Naledinin beslenme ve yaşama biçimi. Homo Naledi keşfinin bilim adamlarına öğrettiğo bilgiler. İnsan evrimi araştırmalarındaki son keşifler.