Nuh Tufanı nedir ? Nuh’un gemisi nerededir ?

YouTube player

Bütün dinlerin ortak paydası Nuh Tufanı ve Nuh’un gemisi… Konu her zaman popülerliğini koruyor. Nuh tufanı ne zaman oldu ? Nuh tufanı nerede oldu ? Nuh tufanı bölgesel mi küresel mi gerçekleşti? Nuh’un gemisi nerede ? Nuh’un gemisi bulundu mu ? Nuh’un gemisi başka bir gezegenden mi geldi ? Nuh’un gemisi bir uzay gemisi miydi ? Nuh peygamber oğlu ile cep telefonu gibi bir alet yardımı ile mi konuştu ? Nuh peygamber kaç sene yaşadı ? Nuh’un karısı kafir olarak mı öldü ? Tevrat’ta Nuh tufanı nasıl anlatılıyor ? Kuran’da Nuh tufanı nasıl anlatılıyor ? Nuh Tufanının kökeni Sümerler mi ? Sümer tabletlerinde Nuh tufanı yazıyor mu ? Nuh tufanı gelecekte mi gercekleşecek ?

Tüm bu sorulara ışık olabilecek çeşitli bilgileri derledik. İşte Nuh Tufanı anlatı ve iddiaları…

NUH TUFANI

Tufan, birçok yerel efsaneye ve kutsal kitaplara göre Tanrı tarafından bir kavmi, milleti ya da tüm insanları cezalandırmak amacıyla gönderildiğine inanılan büyük felaket. Tufanın detayları farklı kültürlerde farklılıklar arz etmekle beraber en çok bilinen şekli Nuh Tufanı’dır.

YouTube player

Eski Ahit‘in Genesis bölümünde verilen sayılara göre yaratılıştan Nuh’un doğumuna kadar geçen süre 1056 yıldır. Tufan Nuh 600 yaşında iken olur. Anno Lucis’e göre yaratılış MÖ 4004, tufan 2348 yılında olur. Çoğunluğa göre tufan MÖ 4100 yılında olur.

YouTube player

Tufan yalnızca kutsal metinlere özgü bir kavram değildir; kutsal metinlerden önce de mevcut bulunan, pek çok mitoloji, masal ve inanışta yer etmiş bir kavramdır.

YouTube player

Birçok kültürde büyük felaketlerden bahsedilir. Bunu Heraklitus, Empedokles, Platon ve Aristoteles, “geçmişte insanlığın uğradığı su ve ateş felaketleri” olarak ifade etmişlerdir. Pisagor’a göre insanlık, böyle 7 “doğal afet dönemi” geçirmiştir. Aynı şekilde Maya kültüründe de insanlığın geçirdiği çağları birbirinden ayıran, birçok büyük felaket dönemi yaşanmış olduğu belirtilir.

YouTube player

Bilimsel yönden tufan inancı

Emin Bilgiç’e göre; “En eski insanlığın ve evrenin yaratılışı ile ilgili kozmogonik inanışın bir parçası olan tufan efsanesinin gerçekle ilgisi yoktur. Bu inanışın tabiat kanunlarına aykırılığı genellikle bilinmektedir. Tarih ve bilim açısından sabit değildir. Eski âlemin büyük bir kısmına yayılmış olan kavimlerin kaynaklarında ve folklorunda tufanın önemli bir yerinin olduğu ve çeşitli jeolojik tabaklarda fosilleri bulunan hayvan türlerinin tufan sonrasında görülmediği gibi iddialarla gerçekleştiği ispat edilmeye çalışılan tufanın, en eski yazılı tufan efsanelerinin kaynağı olan Mezopotamya’da ve başka ülkelerde arkeolojik yönden ve tabiat tarihi ile ilgili bir delili ortaya çıkmamıştır savı çarpıtma olmakla birlikte 1800’lü yılların sonunda İngiliz arkeolog Sir Leonard Woolley ve Alman arkeolog Erich Schmidit yaptıkları çalışmalarda yerin altını kazdıkları zaman o kazılan yerin balçık olduğunu fark ettiler. Ayrıca bu kazı sonucu bölgede Sümer krallarına ait mezarlar bulunmuştur. Bunun anlamı o bölgede büyük bir su baskını olduğu yönündedir. Ayrıca jeolog Prof.Dr.Mümin Köksoy’un Yer Bilimlerinin Katkılarıyla Nuh Tufanı ve Sümerlerin Kökeni kitabında Köksoy bu bölgede büyük bir felaketin yaşandığını ve bunu jeoloji bilimi ışığında o coğrafyayla ilgili olarak örnekler vererek kitabında sunmuştur. Ayrıca kitabında çeşitli jeoloji uzmanlarının Mezopotamya bölgesindeki araştırmalarını da okuyucularına sunmuştur.

YouTube player

Farklı kültür ve dinlerde Tufan efsaneleri

Tufandan söz eden kültürlerden bazıları ve değindikleri tufanlar şunlardır:

Tevrat ve Kur’an’da sözü edilen Nuh Tufanı.
Türklerdeki Nama.
Zunilerdeki tufan.
Sümerler’in Gılgamış Destanı‘nda kutsal kitaplarla paralellik gösteren tufan hikâyesi
Berossus’un aktardığı Sisithrus dönemindeki tufan.
Eski Mısır geleneğinde tufan.
Platon’dan aktaran Strabon’un sözünü ettiği, kiklopların yaşadığı “devre”deki tufan.
Hint geleneğinde son Manu tufanı;Hindu mitolojisinde bir balık Manu’ya‚tufan olacağını, bir gemi yapmasını, bütün yaratıkların öz ve tohumlarını gemiye almasını, onu kurtaracağını söyler. Tufan bütün yaratıkları silip süpürür ve ortada sadece Manu kalır.

YouTube player

Hint geleneğinde İsi ve İswara tufanı.
Sabiî geleneğinde tufan. (Sabiî geleneğine göre, dünya bugüne dek üç büyük felaket dönemi geçirmiştir.)
Kuzey ve Güney Amerika mitolojilerindeki tufan (Maya ve İnka gelenekleri, Hopi, Algonkin ve Tupinamba kızılderilileri gelenekleri)

YouTube player

İrlanda’nın Kelt geleneklerinde ve Kuzey Avrupa efsanelerinde belirtilen tufan.
Grek mitolojisindeki Deukalion tufanı.
Endonezya ve Melanezya geleneklerinde tufan.
Afrika geleneklerinde tufan.
Kuzey Asya ve Orta Asya geleneklerinde tufan.
Çin mitolojisi’indeki tufan hikâyeleri

YouTube player

NUH’UN GEMİSİ

Nuh’un gemisi, Tevrat’ın Tekvin (Yaratılış) bölümünde ölçüleri, yapımı tufan ve sonrası ayrıntıları ile anlatılan, insanların kötülüklere dalması dolayısıyla Tanrının büyük bir tufanla “Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım”, “Çünkü onlar gaflete düştü” diye geçiren ancak Nuh’un sahsında insanoğlu ve diğer canlılara bir şans daha verme amacıyla yapmasını emrettiği efsanevi bir gemidir.

YouTube player

Gemi Nuh’un ailesi ve dünyada bulunan diğer hayvanların korumaya alınması amacıyla hazırlanmıştır. Bu hikâye Tevrat’ın Tekvin bölümü ve Kuran’da anlatılmaktadır. 27 Nisan 2010 günü Ağrı Dağı’nda bulunduğu iddia edildi.

YouTube player

Tevrat anlatımları

Yaratılış efsanesine göre Tanrı, insanoğlunun sapkınlığına bir ceza vermek adına, yeryüzündeki tüm canlıları yok edeceğini söyler.

YouTube player

Rab baktı, yeryüzünde insanın yaptığı kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. İnsanı yarattığına pişman oldu. Yüreği sızladı. “Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım” dedi, “Çünkü onları yarattığıma pişman oldum.” Ama Nuh Rab’in gözünde lütuf buldu. (Yaradılış 6: 5-8)

Ancak Nuh inanmış biridir ve bu durum Tanrı’nın ona bir şans vermesine sebep olur. Tanrı, Nuh’a bir gemi yapmasını, yaşayan bütün hayvanlardan birer (ve bazılarından yedişer) çift almasını emreder.

YouTube player

Kendine gofer ağacından bir gemi yap. İçini dışını ziftle, içeriye kamaralar yap. Gemiyi şöyle yapacaksın: Uzunluğu üç yüz, genişliği elli, yüksekliği otuz arşın olacak. Pencere de yap, boyu yukarıya doğru bir arşını bulsun. Kapıyı geminin yan tarafına koy. Alt, orta ve üst güverteler yap. Yeryüzüne tufan göndereceğim. Göklerin altında soluk alan bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki her canlı ölecek. Ama seninle bir antlaşma yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak üzere birer çifti gemiye al. Çeşit çeşit kuşlar, hayvanlar, sürüngenler sağ kalmak için çifter çifter sana gelecekler. Yanına hem kendin, hem onlar için yenebilecek ne varsa al, ilerde yemek üzere depola.” (Yaradılış 6: 14-21)

Adige dilinde, adını muhtemelen “Gofer” ağacından alan “Khuafe”, suda yüzen araçlara verilen isimdir.

Yeryüzünde soyları tükenmesin diye, yanına temiz sayılan hayvanlardan erkek ve dişi olmak üzere yedişer çift, kirli sayılan hayvanlardan birer çift, kuşlardan yedişer çift al. (Yaradılış 7: 2)

YouTube player

Nuh altı yüz yaşındayken, o yılın ikinci ayının on yedinci günü enginlerin bütün kaynakları fışkırdı, göklerin kapakları açıldı. Yeryüzüne kırk gün kırk gece yağmur yağdı. (Yaradılış 7: 11-12)

Büyük Tufan’dan sonra, geminin Ağrı Dağı’na oturduğuna dair Tevrat’ta geçen bölüm şudur:

Gemi yedinci ayın on yedinci günü Ağrı dağına oturdu. (Yaradılış 8: 4)

Sözü geçen geminin Ağrı’da bulunduğu konusunda söylentiler vardır. Austen Henry Layard ve L. King, bu dağın dolaylarında çivi yazısıyla hazırlanmış Asur yazıtlarına rastladılar.

Kur’andaki anlatıma göre Nuh Tufanı

Kuran’a göre Nuh Tufanı, tüm dünyada olmuş bir olaydır. Genellikle Hüd süresinde bahsi geçer : “Nuh’a şöyle vahyolundu: “Toplumundan, daha önce inanmış olanlar dışında hiç kimse iman etmeyecektir. Artık onların yaptıkları yüzünden tasalanıp durma. Vahyimize bağlı olarak gözlerimizin önünde gemiyi yap. Ve zulmedenler hakkında benimle karşılıklı laf edip durma. Onlar, mutlaka boğulacaklardır.” (HÛD 36-37). Bu ayete göre İnanmayan tüm insanlar ölecektir.

YouTube player

“Nihayet emrimiz gelip de tandır kaynayınca şöyle seslendik: “Yükle içine her birinden ikişer çift ve aleyhinde hüküm verilen hariç olmak üzere aileni, bir de iman etmiş olanları.” Ama Nuh’la birlikte çok az bir kısmı iman etmişti. Nuh dedi: “Binin içine! Onun akıp gitmesi de demir atması da Allah’ın adıyladır. Benim Rabbim elbette ki Gafur’dur, Rahim’dir”. (HÛD 40-41)[Kuran’ı Kerim 1] Yukarıdaki Kuran ayetinde gemiye her hayvandan iki adet bindirildiği yazılmaktadır.

Tufan başladıktan sonra ise olanlar şu şekilde ifade edilir:

“Gemi onları, dağlar gibi dalgalar üstünden yürütüp götürüyordu. Nuh onlardan ayrı bir yerde duran oğluna seslendi: “Oğulcuğum, bizimle beraber bin, kafirlerle beraber olma. Oğlu cevap verdi: “Bir dağa sığınacağım, beni sudan korur.” Nuh dedi: “Allah’ın merhamet ettiği dışında hiç kimse için Allah’ın kararından kurtaracak yoktur.” Ve ikisi arasına dalga girdi de o, boğulanlar arasına katıldı.” HÛD42- 43.[Kuran’ı Kerim 1]

Kuran’a göre, inanan insanlar dışındakiler helak edilmiş, helak edilenler arasında ise Nuh’un Oğlu da mevcuttur.

Aşağıdaki ayette ise Nuh Tufanı adlı olaydan sonra geminin oturduğu yer bilgisi yer almaktadır. “Ve denildi: “Ey yer! Suyunu yut ve ey gök, sen de tut.”Ve su çekildi. İş bitirilmişti. Gemi, Cudi üzerine oturdu ve haykırıldı: “O zalimler topluluğu geri gelmez olsun!” HÛD 44.[Kuran’ı Kerim 1]

YouTube player

Bununla birlikte bazı araştırmacılar tarafından, Nuh’un Gemisi’nin indiği söylenen Cudi Dağı’nın, da alfabe farkından ötürü “Gudi” isminin Arapça’da “G” harfinin olmamasından kaynaklanarak (Ğudi) “C” harfine dönüşmesinden ötürü Hud suresinde geçmekte olan; “Gemi de Cûdi dağının üzerine yerleşti.” 44. ayetinin bilimsel olarak etimolojik çevirisinde “Gemi de Gudi dağının üzerine yerleşti” şeklinde olduğu ifade edilmiştir.

YouTube player

Hikayelerin orijini

Sümer efsanelerinden olan Gılgamış destanında benzer anlatımlar, Sümer tanrıları ve Ziusudra arasında yaşanır. Bu öykünün küçük değişimlerle üç büyük dinin kutsal kitaplarında aynen yer aldığı düşünülmektedir.” Örneğin Gılgamış, ölümsüzlük otunu bulan Ziusudra’yı (Utnapiştim) bulmak için yola çıkar ve Tilmun adasına ulaşır. Ziusudra burada Tevrat ve Kur’an’a göre Nuh’un yaşı konusunda tekrarlanan bir ifadeyle kendisinin 550 yaş sene yaşamış ve çocuk yapmıştır. (Vikipedi)

YouTube player

NUH TUFANI HAKKINDA İLGİNÇ BIR KAÇ MESELE

Kuran’a göre ise Nuh, 950 sene kavminin içinde kalmıştır. Bu 950 senenin tufandan önce mi sonra mı olduğu açıkça belirtilmiş olmasa da, Kuran’da “Nuh Kavmi” tabiri, Tufandan öncesine ait bir tabir olması, yine Kuran’da Nuh’un muhtelif biçimlerde (açıktan açığa ve gizli gizli) tebliğ yaptığı belirtilmesi dikkate alınacak olursa, 950 yılın Tufandan öncesine ait olduğu söylenebilir. 950 Sene, Tufan öncesi ve sonrasının toplamı olarak da Nuh’un ömrü olarak düşünülebilir.

YouTube player

Nuh Tufanı ile ilgili olarak Kuran anlatılarında, Kuran’daki diğer kıssalarda örneği olmayan ilginç betimlemeler bulunmaktadır. Bunlardan birisi, Nuh’un duasında eğer Tanrı kavmi yok etmezse, “kafir olanların yine kafir çocuklar doğuracağı” ifadesidir. Kuran’ın genel ahkamına göre, iman irade ile sonradan kazanılan bir yeti olması, bir kimsenin babasının suçu ile yargılanmaması prensiplerine tamamen aykırı olan bu görüş sadece Nuh kavmi hakkında ileri sürülmüştür.

YouTube player

İkinci enteresan ifade, Nuh’un kavmine hitaben, “O … sizi BİTKİ OLARAK bitirdi / yarattı” ifadesidir. Kuran’da başka hic bir kıssa ve anlatıda, insanların bitki olarak yaratıldığı yahut bitkiden insan haline gelindiği yazmaz.

YouTube player

Bu iki mesele birlikte değerlendirildiğinde, Nuh kavmi hakkındaki modern iddialar önem kazanmaktadır. Tevrat’a göre, Nuh Kavmi sadece insanlardan oluşmuyor, “Tanrı oğulları” ve Tanrı oğullarının insan kızları ile çiftlesmesinden ortaya çıkan ve devler diye çevirilen “Nefilimler” i de kapsayan karma bir topluluktur.

YouTube player

Kuran’da Nuh kıssası babında dile getirilen ve Kuran’ın genel ahkamına uygun düşmeyen bu ifadelerin Tevrat, Enok kitabı ve sümer yazıtları ile birlikte değerlendirilmesi önem arzetmektedir. (Ali Aksoy)