Ölüm Korkusu ve Hayatın Anlamı Üzerine Felsefe

Ölüm korkusunun kökeni ve etkileri nelerdir ? Ölüm korkusu hayatın anlamı bakımından ne ifade eder ?

İnsanoğlunun hayatın anlamını aramasında ölüm korkusunun etkisi var mıdır ?