Rosenhan deneyi nedir ? Akıl ve delilik üzerine

YouTube player

Akıllı kim, deli kim ? Kim kime göre akıllı, kim kime göre deli ? Göreceliliğin sinir bozan yönü…