Evren canlı olabilir mi ? Bilim maskesi takan dinciliğin ifşası


İtiraf etmek gerekir ki, bu videoyu sadece değindiği konunun ilginç olması sebebiyle buraya koyduk.

Videonun başından itibaren “tasarım” kelimesini ısrarla kullanan video hazırlayıcının meseleyi getirip dine bağlayacağını tahmin etmiştik.

İnsan sormadan edemiyor. Bu videoda kendi zanlarını haklı çıkarmak için “meze” olarak kullandıkları bilimsel tespitler ve buluşlarda, dindar kesimin “zerre” kadar bir katkısı var mı ?

Sanki tüm bunları din sayesinde bulmuşlar gibi hiç utanmadan ve hiç yüzleri kızarmadan, haksız bir biçimde bunca bilim adamının emek ve öğretisini kendi zanlarına malzeme yapıyorlar.

Denebilir ki, eğer bilimsel bulgular bu kişilerin zanlarına kanıt oluyorsa adamlar ne yapsınlar canım ?

Hayır ! Eğer, durum gerçekten öyle olmuş olsa idi, zannettikleri şeylere dayanarak bu tespit ve keşifleri kendilerinin yapıyor olmaları gerekirdi.

Bunlar, kendileri hiç bir şey üretmeyip, hayatta bilgi namına varlığa hiç bir deger katmayıp, zayıflıklarını ve bilim karşısındaki zavallılıklarını, başkalarının, üstelik kendileri gibi zannetmeyen başkalarının emek ve bilgisi ile örtmeye yeltenenlerdir.

Bunlar, örneklerini ortaçağ avrupasında pek sık gördüğümüz, şimdilerde ise Türkiye ve ABD gibi ülkelerde de şahit olduğumuz üzere güç ve iktidarı ellerine geçirdikleri her yerde zanlarına aykırı olan bilimsel verileri örtüp yasaklayarak kendi dinlerine göre bile “kafirlik” etmekten zarre şaşmayacak yobaz ve zorba takımının elemanlarıdır.

Şimdi sadece işlerine geldiği için buluş ve keşiflerinden alıntı yaptıkları aynı bilim insanları veya üniversiteler evrim konusunda konuşmaya başladıklarında onları hemen susturmaya, yaftalamaya başlarlar. Ellerinde güç ve imkan olsa, ortaçağ Avrupasındaki atalarının, bilim insanlarına yaptıklarının aynısını ve hatta daha fazlasını yapmaktan asla çekinmezler.

Daha düne kadar, “kafir” dedikleri kendileri gibi zannetmeyen, kendileri gibi inanmayan insanların kullanmaya müsait her seyini kullanan asalaklar gibidirler.

İnsan sormadan edemiyor, yahu sizin zanlarınız kafirlerle yardımlaşmayın demiyor mu ? Siz hangi yüzle Youtube gibi platformlara gelip bu “kafir” lere para kazandırıp, güç ve imkan sağlarsınız ?

Sanırsınız ki bunlar mesela bu videoda bilimsel bir gerçeği paylaşmak, büyütmek derdindedir.

Hayır ! Bilim bunlar için sadece bir ambalajdır. Asıl yaymak, büyütmek istedikleri şey kendi zanları, inançlarıdır. Bu pazarda sundukları, sattıkları şey dindir. Yeterli alıcıya ve güce eriştiklerinde hesaplaşma yapmak üzere şimdilik “dayı” deyip geçerler. İkircilik ve takıyye iliklerine kadar işlemiştir.

Yalan söylemekten de asla çekinmezler. Mesela burada durduk yerde dile getirdikleri ayetin, konu ile zerre kadar alakası bile yoktur. Ama bilgiden uzaklaştırılmış ezberci zihinler öyle zannetsinler diye sözde derin anlamların arkasına sığınıp iş çevirirler.

Uydurmaktan asla çekinmezler. Hep bunların zannettikleri gibi düşünen “BAZI” veya “BİR KISIM” veya “BİR ÇOK” veya “ÜNLÜ” bilim adamları mevcuttur. Dikkat edin, bunlar ne zaman böyle “yuvarlak” böyle “belirsiz” bir atıf yapıyorlarsa muhakkak uyduruyorlardır. Onlara hemen şu soruyu sorun: Hangi bilim adamları ? Nerede ? Ne zaman ?

Göreceksiniz onlar, beynine “Hak” atılmış bir “batıl” olarak hemen sizden uzaklaşıp gideceklerdir. Çünkü bunlar için hak, hakikat “gerçekte olmakta olan” değildir. Zanlarıdır. Zanlarının dışında, zanlarına aykırı olan hiç bir şeyin değer ve kıymeti yoktur.

Eğer insan doğada bütün canlılar içinden akletmesi ve farkındalığı ile ayrılıyorsa bilin ki bunlar o akleden insanın en büyük düşmanlarıdırlar.

Velhasılı kelam, bu zihniyetin süslü ve bilimsel görünen “kırıştırmalarına” aldanmayın. O görünenin altında büyük bir zann yatıyor. Eğer zanlarına aykırı ise, bunlar değil hakikati aramak onu yok etmek için zerre kadar tereddüt etmezler.

Ali Aksoy – 20 Eylük 2020


Ali Aksoy Kimdir ?

Ali Aksoy Patreon SayfasıDeğerli dostlar, Daha hızlı bir şekilde eser üretebilmek için, bir Patreon sayfası açtım. Destek almadan ol(a)mayacak bu iş... Bestelerim, şiirlerim, yazılarım, nerede neyi yapıyorum, hangi eser üzerinde çalışıyorum, yazdıklarımın arka planı, hikayesi, Grup Orhun'da yapıp ettiklerimiz, konser kayıtları, sahne arkası, stüdyo içi, bireysel çalıp söylemeler, sorular ve cevaplar ve sair bundan sonrasına dair her ne var ise paylaşımlarımın çoğunu burada yapacağım. Beklerim efendim... (Ali Aksoy)

https://www.patreon.com/aliaksoy