Sabahat Akkiraz – Hey Dost – Semah – Sözleri

Sabahat Akkiraz – Hey Dost – Semah

YouTube player

Şarkı tekrar edecek

Hey Dost – Semah – Sözleri

Hey dost , hey dost………..benim tabibim

Gitme giden gitme sual sorayım
Ol nazlı pirime benzettim seni
Sende hak nişanı vardır gördüğüm
Hak dediğim yere benzettim seni

Mevlayı seversen eylen dur gitme
Aşık akan sulara İntizar etme
Bir kaşları suna gözleri sürme
Kiprigi hançere benzettim seni

Hudey haydar hudey benzettim seni

Kapısına seydullaha vardığım
Davasın derdime derman kıldığım
Aşkın havasına hayran olduğum
O nazlı pirime benzettim seni

Eydir viraniyem kalu belaya
Sofrası meydanda bektaş veliye
Bir İsmi muhammet biri aliye
Alüyül haydara benzettim seni

Hudey haydar hudey benzettim seni

1.kısım söz : virani

Dooooooost mecnun olup leylasını bulanlar
Gam keder İstemez yar yar muhabbet İster
Zikr edip yara zayi vermeyen
Kul olup pirinden İbadet İster
Gerçekler seyreder hintten yemene
Kafir zoru görmezse gelmez amana
Dört kitap okusa gelmez İmana

O fani hüdadan hidayet İster
Gerçeğin nefesi yar yar eridir dağı
Yalancının ataşı eritmez yağı
Muhabbetten geri gelenin çoğu
Kimi seyre gelir kimi et İster
Kamil yanında cahilin huyu bulunmaz
Şeriat ehline tarik çalınmaz
Yayan yürümeynen menzil alınmaz
Menzil almak İçin keskin at İster
Hudey haydar hudey keskin at İster
Arifoğlu eğri hacet söylemez
Çirkine güzel deme o huri olmaz
İman bir kat köynekte üşür eğlenmez
İmanın köyneyi on dört kat İster
Hudey haydar hudey on dört kat İster

2.kısım söz: arifoğlu

Hay hay dost nenni has nenni şah nenni
Ezel bahar olmayınca kırmızı gül bitmez İmiş
Kırmızı gül bitmeyince sefil bülbül ötmez İmiş
Doost bülbüller gelir ötmeye güle sarılıp yatmaya
Bağıban gulu satmaya gül kadrini bilmez İmiş
Gel ey bağban satma gülü haramdır parası pulu
Ağlatma sefil bülbülü gözyaşını silmez İmiş
Yılda bir gün ziyan olur dost yoluna talan olur
Bazı İnsan hayvan olur hayvan adem olmaz İmiş
Dooost şahatayım ölmeyince tenim turab olmayınca
Dost dosttan ayrılmayınca dost kadrini bilmez İmiş