Ama artık yok Bitti cüzdanımdaki bütün iyi niyetim sözleri