Takıntıların Esiri Olmak – Obsesif Kompülsif Bozukluk Nedir?


Takıntı nedir ? Takıntı bir hastalık mıdır ? Obsesif bozukluk ne demektir ? Takıntı hastalığı tedavi edilwbilir mi?