Tanrıça İnanna’nın Kadınlık Gururu ve Gılgamış – Sümer Tabletleri

YouTube player

İnanna kimdir ? Ana tanrıça kavramı ne demektir ? Sümer tabletlerinde anlatılan Tanrılar. Sümer tanrı panteonu.

İnanna kültü nedir ? Gılmamış destanında ne anlatılıyor ? Gılgamış destanı sümerler…

Sümer tabletlerinde İnanna ile ilgili hikayeler nelerdir ? Anunnakiler kimdir ?