Teoloji ne demektir ? Ne anlama gelir ?

YouTube player

Teoloji ne demektir ? Teoloji kavramj ne anlama gelir ? Teoloji; Tanrı hakkında düşünmek demektir.

Dücane Cündioğlu, Teoloji kavramının tarihsel gelişimini ve batı ile doğu toplumlarında farklı işlevre sahip olduğunu anlatıyor.

Dücane Cündioğlu’da göre doğu toplumlarında teoloji sadece Tanrı hakkında düşünmek değil, toplum, devlet gibi siyasal yapılar hakkinda da düşünmek ve fikir sahini olmayi gerektirmesi nedeniyle siyasal bir eylem olarak tezahür eder.